Investeringsfocus en doelgroep

“Wij richten ons met name op productie- en handelsondernemingen die actief zijn in een specifieke nichemarkt”

Doelgroep

Bexon Capital richt zich op kleine tot middelgrote ondernemingen in Nederland en België. Wij beperken ons niet tot een specifieke sector of branche, maar richten ons wel met name op productie- en handelsondernemingen. Daarnaast werken we bij voorkeur met ondernemingen die actief zijn in een specifieke nichemarkt.

Rendements- en opvolgingsproblemen

Door inbreng van kapitaal én actieve managementondersteuning kan Bexon Capital ondernemingen helpen bij het doorvoeren van belangrijke veranderingen. In hoofdzaak werken wij samen met ondernemingen die te maken hebben met rendementsproblemen of problemen op het gebied van bedrijfsopvolging en- overdracht. Zo kan Bexon Capital zijn portefeuillebedrijven actief ondersteunen bij het realiseren van het groeipotentieel, maar ook bij het doorvoeren van herstructureringen en recovery-trajecten. Daarnaast participeren we in ondernemingen die te maken hebben met opvolgingsproblematiek, bijvoorbeeld omdat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn aandelen wenst te verkopen.

Investeringscriteria

Bexon Capital hanteert een aantal vaste criteria waaraan proposities moeten voldoen voordat we een participatie in overweging nemen. Enkele factoren die hierbij van belang zijn:

 

  • De omzet van de onderneming waarin wij willen investeren ligt tussen de 2 mln. en 25 mln. euro
  • Het personeelsbestand van de onderneming telt tussen de 10 en 250 medewerkers
  • De brutomarge is minimaal 1 mln. euro of er is een duidelijk verbeterpotentieel op korte termijn
  • De mogelijkheid om een substantieel/controlerend aandelenbelang in te kunnen nemen
  • Het investeringsvolume ligt tussen de 200.000 en 1.000.000 euro per participatie, exclusief externe financiering (leverage)
  • Er is sprake van een duidelijk aanwezig groei – of verbeterpotentieel in de onderneming
  • De onderneming is bij voorkeur actief in een nichemarkt en bezit innoverend vermogen
  • De aanwezigheid van een goed en betrokken management (2e echalon)