Filosofie en werkwijze

“Bexon Capital niet alleen een financiële inbreng, maar is tevens actief betrokken bij het management van de onderneming”

Filosofie en werkwijze

Onze doelstelling is een rendementsverhoging en versteviging van de marktpositie van de bedrijven in onze portefeuille. Om dit te bewerkstellingen levert Bexon Capital niet alleen een financiële inbreng, maar is tevens actief betrokken bij het management van de onderneming. Met ruim twintig jaar ervaring in uiteenlopende branches en organisaties, leveren wij professionele ondersteuning en advies op het gebied van financieel, operationeel, strategisch en commercieel management. Uitgangspunt hierbij is een goede samenwerking met het aanwezige management van de onderneming.

Bexon Capital investeert met eigen middelen, eventueel in combinatie met financieringen van derden (leverage). In principe gaan wij uit van een controlerend (meerderheids)belang in de onderneming, maar we staan tevens open voor samenwerking met andere, externe partijen, zoals collega-investeringsmaatschappijen. Uit ervaring weten wij welke constructies op de lange termijn het hoogste rendement opleveren voor alle partijen.

Investeringshorizon

De gemiddelde investeringshorizon van Bexon Capital is in theorie vier tot zes jaar, maar omdat wij streven naar optimalisatie van het rendement, moeten wij in de praktijk geregeld afwijken van deze termijn

Analyse en onderzoek

Voordat wij een participatie in overweging nemen, moet een onderneming aan een aantal criteria voldoen. Na een gedegen analyse en onderzoek, nemen we het besluit om al dan niet kapitaal beschikbaar te stellen voor de betreffende onderneming. Deze analyse maken we op basis van onze eigen expertise en ervaring, in combinatie met gespecialiseerde externe partijen. Omdat we werken met korte lijnen, kan Bexon Capital in dit proces snel handelen en uitsluitsel geven.