www.zengointernational.com
www.juicehouse.com

Juice Partners 2010 BV (“JP2010”) heeft 2 operationele activiteiten, welke zijn ondergebracht in Juice House en Zengo International. Juice House is actief als operationeel dienstverlener voor ondernemingen in de Europese vruchten- sappen en– concentraten industrie. Juice House verricht in haar vrieshuis c.q. productielocatie o.a. werkzaamheden voor derden, zoals opslag, crushing, menging en ompakken van fruitsappen. Zengo International ontwikkelt vruchten- sap en– concentraat concepten voor de horeca, voornamelijk met het gebruik van een dispenser. De klanten van Zengo International zijn o.a. hotels, booreilanden en cruiseschepen, de klanten/distributeurs bevinden zich in Noordwest-Europa.